Més informació [ Detall d'activitat

 
B000170542   L’enfocament plurilingüe al servei de l’aprenentatge competencial
2013-2014   Conferència. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   21/1/2014 - 21/1/2014 (2 hores) de 17:00h a 18:30h
   ST ST 1060 Catalunya Central
   Carretera de Vic, 175-177 (Manresa) 
  
   
Inscripció   14/10/2013 - 21/01/2014
  
Persones destinatàries   Infantil - Primària - Secundària obligatòria - Batxillerat - Formació professional inicial - Serveis educatius - Inspecció
   
Certificació   Per les característiques d'aquesta activitat, no es lliurarà certificat d'assistència
   
Descripció   Conferència de la Sra. Olga Esteve, Doctora en Ciències de l'Educació, dins del marc del Pla d'impuls al plurilingüisme.
La Dra. Esteve lidera el projecte de recerca DEMODICOP (Referència: EDU2012-38452 que estudia metodologies per al foment de la competència plurilingüe en l'aprenentatge de llengües i els seus beneficis.
   
Objectius   Impulsar el plurilingüisme en els centres
   
Continguts   L'impuls del plurilingüisme en el centre
Metodologies per a l'ensenyament de les llengües estrangeres
   
Observacions   Aquesta sessió va orientada a tot el professorat docent de tots els nivells, assessors, inspectors i persones de referència del món educatiu.
   
Formador/a   Olga Esteve
   
Organització   Servei de Llengües Estrangeres
   
E-mail   mailto:serveis_edu_ccentral.ensenyament@gencat.cat?subject=Informació sobre activitat B000170542 / 2013-2014
   


Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Pla de formació permanent